Jak nakupovat

Jak se můžete ke knížkám dostat?

S elektronickými knihami je to jednoduché. Po zaplacení objednávky vám po připsání úhrady na účet prodávajícího přijde odkaz ke stažení. Proto je dobré zkontrolovat vaši e-mailovou adresu, případně SPAM (nevyžádanou poštu).
U platby převodem prosím dobře zkontrolujte variabilní symbol VS. Při zadání špatného VS může dojít k problémům při párování plateb.

Platby na účet

Pro platbu převodem můžete použít účet u České spořitelny - 4176072399 / 0800

******************************************************************************************************************************

VÝTAH Z VOP

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno:

  • zprávou zaslanou na emailovou adresu určenou kupujícím objednávce, která bude obsahovat odkaz ke stažení zboží (e-knihy).

Kupující je oprávněn stáhnout e-knihu nebo audioknihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.

Kupující zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena prodávajícímu. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet prodávajícího, objednávka bude prodávajícím považována za zrušenou, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Zpět do obchodu